ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.

→ 2.29 MWp συνολική ισχύς
Project 2021 Α: 0,8MW 

Εξοπλισμός: Φ/Β πλαίσια JA SOLAR & Αντιστροφείς
SUNGROW

Project 2021 Β: 0,99MW 

Εξοπλισμός: Φ/Β πλαίσια JA SOLAR & Αντιστροφείς
SUNGROW

Project 2022: 0,5MW 

Εξοπλισμός: Φ/Β πλαίσια JA SOLAR & Αντιστροφείς
SUNGROW

Ισχύς2.29Mwp