THINK BIG…THINK BIGSOLAR

THINK BIG…THINK BIGSOLAR

Η BIGSOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, με εμπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων και αντιστροφέων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, λαμπτήρων και φωτιστικών LED, συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας.
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στη χονδρεμπορική αγορά βασικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με συνεχή παρουσία στην εγχώρια αγορά των φωτοβολταϊκών από τα πρώτα της βήματα, αποτελεί σήμερα ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο. Εξοπλισμός της, συνολικής ισχύος άνω των 800MW, βρίσκεται εγκατεστημένος, σε στέγες ή στο έδαφος, σε κάθε περιοχή της χώρας.

Ως ελληνική εταιρεία, έχει πλήρη αντίληψη της νοοτροπίας και των αναγκών των συνεργατών της και την ευελιξία να προσαρμόζεται σ’ αυτές. Με απόλυτα πελατοκεντρική αντίληψη, προσφέρει πλήρη υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.

Οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί της χώροι, στους οποίους περιλαμβάνεται και τελωνειακή αποθήκη, της προσφέρουν τη δυνατότητα να παρέχει στους συνεργάτες της κορυφαίο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ποιότητα

Από την αρχή της λειτουργίας της η BIGSOLAR έχει επενδύσει στην Ποιότητα των εσωτερικών της διαδικασιών και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της και στη διαρκή μείωση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό η  εταιρεία εφαρμόζει τα ακόλουθα Συστήματα Διαχείρισης:

– Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

– Σύστημα Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 

– Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η πιστοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas

Συνεργαστείτε με τους καλύτερους

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους παραγωγούς στον κόσμο και διαθέτουμε προϊόντα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και καλύπτουν κάθε ανάγκη, στην καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.