Λύσεις

Λύσεις

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Πράσινες Κοινωνίες

Τα σύγχρονα δίκτυα υποδομών οφείλουν να προσαρμόζονται στην ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη χρήση λύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Η εξοικονόμησης κόστους και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να λαμβάνεται υπόψη, για την παροχή ή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε υποδομές κοινής ωφέλειας (δρόμοι, πάρκα αναψυχής, χώροι στάθμευσης, πλατείες κτλ).

 

Η BIGSOLAR παρέχει προϊόντα για όλες τις κατηγορίες Παραγωγής Ενέργειας και Ενεργειακής Εξοικονόμησης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αειφορία και Οικονομία

Συνδυάστε αειφορία και μείωση ενεργειακού κόστους, χρησιμοποιώντας λύσεις παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές όπως τα φωτοβολταϊκά, με χαμηλό κόστος επένδυσης και σύντομο χρόνο απόσβεσης.

Αυξήστε την παραγωγικότητα άρα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας, μειώστε κόστη και αυξήστε κέρδη με ενέργειες απόλυτα μετρήσιμες για τις επιδόσεις τους.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Όμορφες και Οικολογικές Κατοικίες

Γίνετε αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος της κατοικίας σας και αυξάνοντας το πράσινο αποτύπωμά σας στο περιβάλλον.

Εξοικονομήστε ενεργειακό κόστος με τις λύσεις φωτισμού LED που παρέχει η BIGSOLAR. Φορτίστε το αυτοκίνητό σας, με EV Chargers τελευταίας τεχνολογίας. Δημιουργήστε μία όμορφη και οικολογική κατοικία.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Στον τομέα των Α.Π.Ε., η BIG SOLAR, αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας από Βιοαέριο, ως επενδυτής, πάροχος τεχνολογίας, προμηθευτής εξοπλισμού αλλά και EPC contractor.

Διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και κατασκευαστική εμπειρία, ιδιαίτερα όσον αφορά σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια και βιοαέριο, έχοντας υλοποιήσει έργα συνολικής ισχύος 30 MW περίπου. Αναλαμβάνει έργα ως EPC Contractor, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις από την ανάπτυξη και το σχεδιασμό, έως την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας.

 

Η αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία της BIG SOLAR για έναν επενδυτή Βιοαερίου, προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι, μετά από πολυετή έρευνα στον κλάδο και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, προχώρησε στην υλοποίηση του πρώτου ιδιόκτητου έργου Βιοαερίου, στην περιοχή της Πέλλας, ισχύος 1 MW, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα η BIGSOLAR παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Μελέτες Βιωσιμότητας

(Feasibility studies)

Σχεδιασμό Βέλτιστης Λύσης
Κατασκευή και επίβλεψη
Έναρξη λειτουργίας

(commissioning) του Σταθμού

Επίβλεψη κατά τους πρώτους

μήνες λειτουργίας της μονάδας

Online παρακολούθηση της μονάδας

και συμβουλευτικές παρεμβάσεις

Η BIGSOLAR έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία FARMATIC Anlagenbau GmbH (FFE-SOLUTIONS), που έχει εμπειρία 50 χρόνων ως κατασκευαστής μεταλλικών δεξαμενών, σιλό, έργων βιοαερίου και επεξεργασίας αποβλήτων.