Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου: Τι περιλαμβάνει και τι αποτελέσματα έχει;

Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου: Τι περιλαμβάνει και τι αποτελέσματα έχει;

Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δεν σημαίνει και ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς του ιδιοκτήτη του. Αντίθετα, από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια σειρά εργασιών συντήρησης, ιδιαίτερα σημαντικών για την αποδοτικότητα και την μακροζωία του.

Τι πετυχαίνουμε με τη συντήρηση

Με την προληπτική συντήρηση ενός πάρκου, επιτυγχάνουμε:

– Μείωση ή πρόληψη βλαβών

– Μείωση λειτουργικού κόστους

– Αύξηση απόδοσης

– Αύξηση κέρδους, σε βάθος χρόνου

– Αύξηση ορίου ζωής

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση

Μια τυπική ροή εργασιών συντήρησης ενός πάρκου, περιλαμβάνει:

1. Ετήσιες συντηρήσεις Υποσταθμού

o Χώρος υποσταθμού (γενικά)

o Χώρος πεδίων μέσης τάσης

o Χώρος μετασχηματιστή

o Χώρος γενικού πίνακα & υποπίνακα χαμηλής τάσης

o Θερμογραφικός έλεγχος (κύριου εξοπλισμού πίνακα Μ.Τ. & Χ.Τ.)

2. Ετήσια συντήρηση πάρκου

o Φ/Β πλαίσια – Σύστημα στήριξης

o Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

– Ηλεκτρικοί πίνακες AC/DC

– Δίκτυο διανομής / Σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας

– Σύστημα Ελέγχου και παρακολούθησης

– Αντιστροφείς

– Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης (για έργα κάτω από 100kW)

o Σύστημα ασφαλείας

– Σύστημα συναγερμού

– Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης – CCTV

o Γενικός έλεγχος του χώρου εγκατάστασης

o Ηλιοστάτες (trackers)

Η συντήρηση ενός πάρκου πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία που αναλαμβάνει τέτοιου είδους εργασίες.