Θερμοκρασία & Ακτινοβολία: Οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα panel

Θερμοκρασία & Ακτινοβολία: Οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα panel

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ακτινοβολία, οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός panel.

Ενώ πολλοί θα πίστευαν πως η υψηλή θερμοκρασία θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση ενός panel, στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο.

 

Πως επηρεάζουν οι δύο παράγοντες τα panel

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει την τάση του panel. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο μειώνεται η τάση του panel.

Αντίθετα, η ακτινοβολία επηρεάζει την ένταση του ρεύματος. Όσο πιο έντονη είναι η ακτινοβολία τόσο αυξάνεται η ένταση του ρεύματος.

 

Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε

Το βέλτιστο που προσπαθούμε να επιτύχουμε, είναι το panel να λειτουργεί κατά STC, προκειμένου να επιτύχει το Pmpp (Pmax)

 

Τα Φ/Β της JA Solar

Η JA Solar, τα πάνελ της οποία διανέμει η BIGSOLAR, έχει καταφέρει να πετύχει χαμηλούς θερμοκρασιακούς συντελεστές στη λειτουργία των προϊόντων της, με αποτέλεσμα η υψηλή θερμοκρασία να επηρεάζει την απόδοση του panel στο ελάχιστο δυνατό.

Επιπλέον, με την ποιότητα κατασκευής τους, καταφέρνουν να συγκρατήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας στο panel διατηρώντας στο μέγιστο την ισχύ (αυξάνοντας την ένταση του ρεύματος.)

 

Βρείτε τα προϊόντα της JA Solar στο https://bit.ly/3RfJ4WN