Η εταιρεία μας

Η BIGSOLAR ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, με εμπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων και αντιστροφέων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, λαμπτήρων και φωτιστικών LED, συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας.
 
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στη χονδρεμπορική αγορά βασικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η εταιρεία μας

Η BIGSOLAR ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, με εμπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων και αντιστροφέων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, λαμπτήρων και φωτιστικών LED, συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας.
 
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στη χονδρεμπορική αγορά βασικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μας εμπιστεύτηκαν